ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия за ползване на сайта 1gamezone.com и услугите предлагани на него

Уебсайтът 1Game Zone е собственост на Елит Пловдив 2011 ЕООД. Настоящите Общи условия, уреждат отношенията между Сайта и физическите и/или юридически лица, които могат да бъдат потребители и клиенти. Екипът на 1Game Zone извършва търговска дейност и предлага търговски услуги по смисъла на Търговския закон на Република България посредством интернет портала 1gamezone.com.

I. Определения

1.      1.“Потребители“ са лицата ползващи уеб страницата и нейното съдържание.

2.      2.“Клиенти“ са лицата, които са направили поръчка в сайта.

3.      3.“Уебсайт“ е съдържанието, което е достъпно от домейна 1gamezone.com.

4.     1Game Zone се използва по-надолу в общите условията и като „изпълнителя“.

II. Приложимост

1.      Отношенията между потребителите, клиентите и екипът 1Game Zone се регулират от настоящите Общи условия.

2.      С изключение на настоящите Общи условия, отношенията между изброените в предходната точка лица са предмет и на разпоредбите на Търговския закон на Република България и на българското законодателство.

III. Сключване

1.      Споразумението между клиента и изпълнителя се счита за сключено в момента, когато изпратеният от клиента формуляр за заявка на продукт е получен от екипа 1Game Zone.

2.      Екипът на 1Game Zone си запазва правото да откаже заявка на клиент за дадена поръчка. В този случай екипът не носи отговорност за отказа на заявката, а клиентът няма право на претенции от какъвто и да е род спрямо изпълнителя.

3.      Промени във вече сключено споразумение ще бъдат валидни, само ако са съгласувани между изпълнителя и клиента в писмен вид.

4.      Одобрената дата на доставка не е неотменим срок и може да бъде изменяна едностранно от екипа на сайта, в случай на необходимост.

IV. Поръчка, прехвърляне на собствеността и доставка

1.      Собствеността на стоките се прехвърля на клиента при доставката.

2.      Изпълнителят си запазва собствеността върху всички стоки, доставени от него на клиента, докато всички задължения, произтичащи от споразумението, не са изпълнени. Всички разходи, свързани с връщането на собствеността са за сметка на клиента.

3.      Ако изпълнителят има основателни съмнения относно способността на клиента да плати, изпълнителят има право да отложи доставката на стоки, докато клиентът не плати. Клиентът носи отговорност за вреди, причинени на изпълнителя във връзка със забавяне на доставката.

4.      Изпълнителят не носи отговорност за забавяне на доставката, възникнала поради действия или бездействия на куриера.

5.      Ако изпълнителят частично е изпълнил задълженията си, той има право отделно да фактурира тази част, която ще се доставя, като клиентът се задължава да заплати тази фактура.

6.      Освен през сайта, поръчка може да се направи на e-mail: mygamezone@abv.bg или на телефон 0889487912. Ако е необходимо, служител на сайта ще се свърже с вас за уточняване на поръчка.

7.      Доставката на стоките се извършва чрез куриерска фирма Еконт.

V. Права и задължения

1.      Изпълнителят се задължава:

·         да достави в срок заявената за покупка стока;

·         да изпълнява своите задължения.

2.      Изпълнителят има право:

·         при зареждане на уебстраницата www.1gamezone.com, да инсталира върху компютрите на Клиента бисквитки (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и за проследяване на действията му;

·         да поставя електронни препратки към други Интернет страници и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Изпълнителя;

·         да изпраща непоискани търговски съобщения до Клиента, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или предлагани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други;

·         изпълнителят не гарантира, че достъпът до интернет-страницата ще бъде непрекъснат, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Изпълнителя;

·         изпълнителят има право да променя стойността на предлаганата от него услуга във всеки един момент.

3.      Клиентът се задължава:

·         да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;

·         да плати цената на заявената от него стока в сроковете и по начина, предвидени в тези Общи условия;

·         да получи стоката или да осигури трето лице, което да получи стоката в сроковете за доставка на посочения от него адрес от негово име и за негова сметка;

·         да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация;

·         при ползване на уебсайта 1gamezone.com да не извършва злоумишлени действия, както и всякакви други действия, които нарушават българското законодателство;

·         с приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Изпълнителя;

4.      Клиентът има право да получи заявената от него стока при условията и в сроковете съгласно настоящите Общи условия.

5. Потребителят има право да върне закупената от него стока в рамките на 14 работни дни от датата на закупуването й. За целта предметът на сделката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП.

Транспортните разходи при връщане на стоката от клиента към продавача са за сметка на клиента, като негово право е да избере с коя куриерска служба да изпрати пратката.

VI. Цена и плащане

1.      Всички цени в сайта са с включен ДДС.

2.     Потребителят може да заплати цената на поръчаната стока по един от следните начини: Плащане при доставка /наложен платеж/ или с плащане по банков път.

3.  При избран начин на плащане „плащане при доставка”, Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката пълната стойност на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка и транспортните разходи по доставката.

4.  При избран начин на плащане „по банков път”, Потребителят заплаща стойността на поръчаната стока, съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на БГ Флагс, посочена на сайта. Моля, посочвайте в платежното нареждане като основание за плащане номера на поръчката Ви, генериран при изпращането й. Ако в срок от 5 работни дни след потвърждаване на поръчката, сумата по същата не постъпи в посочената банкова сметка, поръчката ще бъде автоматично анулирана.

След потвърден банков превод, Потребителят получава поръчаната стока/и/.

VII. Неизпълнение

1.      Ако клиентът не изпълнява задълженията си, произтичащи от договора, нито пък взима мерки по изпратено писмо за неизпълнение на задълженията със срок от една седмица, изпълнителят има право да развали споразумението без юридическа намеса. В този случай клиентът е отговорен за претърпените вреди на изпълнителя.

2.      Ако изпълнителят предприеме (допълнително) юридически действия, в резултат на неизпълнение на задълженията на клиента, то разноските свързани с юридическите действия следва да се заплатят от клиента.

VIII. Други

1.      Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани чрез Сайта на 1Game Zone на формата за контакт или на e-mail: mygamezone@abv.bg, в рамките от 9:00 до 18:00 часа, от понеделник до събота.

2.      С отбелязване в полето „Съгласен съм с „Общите условия“ клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите „Общи условия“ и ги приема.

3.      Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. 1Game Zone не носи отговорност, в случай, че Потребителите не са се запознали с бъдещи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.